Συναρμολόγηση

Παρέχουμε υπηρεσίες συναρμολόγησης, και προετοιμασίας του εκτυπωτή για σωστή λειτουργία.

Service

Κάνουμνε έλεγχο σωστής λειτουγίας, service και καθαρισμό στα μηχανικά αλλά και τα ηλεκτρονικά μέρη ενός 3d εκτυπωτή.

Αναβάθμιση

Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση μηχανικών ή ηλεκτρονικών μερών του εκτυπωτή σας, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Κατασκευή

Κατασκευάζουμε εκτυπωτές απο το μηδέν, σε custom μεγέθη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οικονιμικές δυνατότητές σας..