Σεμινάρια 3D Εκτύπωσης

Τα σεμινάριά μας απευθύνονται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες που είναι ήδη στο χώρο ή θέλουν να  ενημερωθούν για την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Τα σεμινάρια γίνονται σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, στο εργαστήριό μας ή σε συνεργαζόμενους χώρους.

Εισαγωγή στην Τρισδιάστατη Εκτύπωση

Εισαγωγικό σεμινάριο, πάνω στην τεχνολογία των τρισδιάστων εκτυπωτών.

Μαθηματα Λειτουργίας 3D Εκτυπωτών

Πλήρες σεμινάριο λειτουργίας ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή και εκτύπωση σχεδίων μέσω του Cura Slicer.

Μαθήματα Σχεδίασης 3D Αντικειμένων

Εισαγωγικό μάθημα πάνω στη σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων με τη χρήση του Fusion 360 της Adobe.